0539 205 13 40
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Zeka düzeyi normal ya da normalin üstü olan bir çocuğun okulda anlaşılamayan bir nedenle sürekli başarısız olmasına(öğrenememesi) durumuna öğrenme güçlüğünden şüphelenilir. Öğrenme güçlüğü, öğrenme sürecinde bilginin alınması, kodlanması, işlenmesi, hatırlanması ve örgütlenmesi süreçlerinden birinde ya da birkaçında meydana gelen işlevsel bozukluklardan kaynaklanabilir. Öğrenme güçlüğünün biçimi farklılık göstermekle birlikte en sık görülenler okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi) ve matematik güçlüğü (diskalkuli)'dür. Okuma Güçlüğü: Disleksi olarak da bilinmektedir.Bu çocuklar okumayı öğrenmede zorluk çekerler. Disleksi hakkında daha detaylı bilgi için http://farklicocuklar.com/dy.asp?tur=disleksi

Yazma güçlüğü: Disgrafi olarak da bilinir. Bu güçlüğe sahip olan çocuklarda okunaksız el yazısı, harf şekillerinde bozulmalar, yazmada yavaşlık, yazım hataları ile ortaya çıkan yazılı metin oluşturma güçlüğü ve okuma ya da sözel ifade bozukluklarından kaynaklanmayan, düşünceleri yazılı şekilde ifade etme sorunları görülür.  

Matematik güçlüğü: Diskalkuli olarak da bilidir. Bu güçlüğe sahip olan çocuklarda matematiksel rakam ve sembolleri karıştırma (9 ile 6’ yı karıştırma) sayıları okurken rakamların yerini değiştirme(örneğin 32 yerine 23 okuma gibi) ve rakam ile sembolleri (+,-,×,÷ ) birbirinden ayırt etmede dolayısıyla toplama, çıkarma gibi dört işlemi gerçekleştirmeyle ilgili sorunlar görülür. 

FARKLI ÇOCUKLAR KİMDİR?
Biz, düşünme ve öğrenme biçimleri çoğunluktan farklı olan ve bu özellikleri ile okullarda verilen geleneksel eğitimden yeterince  yararlanamayarak akademik yaşamlarında başarısız olan; sahip oldukları yetenekleri, sevecenliği ve yaratıcılığı ortaya koymakta zorluk çeken DEB, DEHB, DİSLEKSİ  ve öğrenme güçlüğü olan çocuk ve gençleri Farklı Çocuklar olarak adlandırıyoruz. Bu farklılık çocuklukta bir dezavantaj gibi görünse de, yetişkinlikte çok büyük avantaja dönüşebilmektedir.
OKUMA-YAZMA GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)

Çocuğunuz, sınıfındaki arkadaşları kadar akıcı okuyamıyor ise disleksi ihtimali üzerinde durulması gerekir. Disleksi en genel anlamıyla okuma güçlüğüdür.  Disleksi erken teşhis edilir ve çocuğa uygun destek verilirse okuma-yazma güçlükleri büyük oranda çözülür. Detaylı bilgi için disleksi sayfamızı inceleyiniz. Yardım almak için vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçiniz.